Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Vigtig information

august 2020 Vigtig Information for nye og gamle medlemmer. Tryk på 'Læs mere' herunder for at se oversigten

  Business mand og udråbstegn

 

Velkommen tilbage

Efter et fuldstændigt atypisk 1. halvår er tiden nu kommet til at tage hul på et forhåbentlig mere almindeligt halvår i GC. Corona situationen har sat sine spor i hele verden og selvfølgelig også når det drejer sig om GC, dets aktiviteter og dagligdag. Selvom det nu går mod mere normale tilstande er der ingen tvivl om, at coronaens indtog vil få indflydelse på os alle fremover. En kær tradition som at give et kram til dem man møder i GC er lagt på hylden og afløses af øjenkontakt og et nik. Spritflasker er nu altid inden for rækkevidde, håndvaske er opsat til flit¬tig afbenyttelse og der er til stadighed fokus på antal personer og afstande i de benyttede lokaler. Men når det er sagt skal vi heldigvis glæde os over at hverdagen er ved at vende tilbage. Det betyder gang i stort set alle vores velkendte ugentlige aktiviteter, og dermed genskabelse af det særegne samvær som GC er kendt for. At lukke centret nærmest 100 % ned har dog medført nogle omkostninger som bestyrelsen og medarbejderne har fokus på.

Centrets fundament bygger på en frivillig indsats fra mange medlemmer og aktiviteternes gen¬nemførelse sker kun ved hjælp af et stort antal tovholdere. Det hele giver kun mening hvis GC har et stort antal medlem¬mer. Vi må se i øjnene at der er en risiko ved at centret har ligget underdrejet i så lang tid. Vel er der mange medlemmer der har savnet samværet og akti¬viteterne i perioden, men nogle er måske kommet i gang med en anden form for ugentlig rytme, og har derved svært ved at komme i gang igen. Det gælder også det store korps af frivillige og tov¬holdere som ikke har kunnet passe deres gerning i flere måneder. Det har heller ikke været muligt for os at promoverer GC udadtil i bestræbelserne på at tilbyde nye medlemsskaber. Der er meget der skal samles op på, det er vi meget opmærksomme på i bestyrelsen og vi vil arbejde hårdt for at bringe centret tilbage i de velkendte trygge rammer. Ingen medlemmer skal føle sig utrygge ved at færdes i GC, vi skal nok sikre de fysiske rammer så de lever op til de retningslinjer vi alle skal følge fremover.
Bestyrelsen vil i 2. halvår arbejde med centrets visioner for de kommende år – vi har jo netop tage hul på nye 25 år.                

På et bestyrelsesseminar i august vil vi sætte fokus på de mange forskellige udvalg der danner grundlag for centrets virke, og vi vil granske de respektive kommissorier så vi er sikre på at de matcher den udvikling GC er en del af. Senere på efteråret tager bestyrelsen fat på visioner og strategier omhandlende emner som frivillighed, værtskab og det helt centrale der ligger i at være medlem af GC. Velkommen tilbage.   
På bestyrelsens vegne
Erik Ingerslev

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Nyt fra centerleder

Lykken var, at få lov til at åbne GrønnegadeCentret igen. At mærke liv, stemning og igen se arbejdsomme frivillige i huset. Med kort varsel stillede flere tovholdere op med deres aktivitet og var med til at skabe gensynsglæde hos medlemmerne. Bestyrelsen har på skift været i huset, for at hjælpe til med praktiske gøremål. Vi ansatte har alle tilpasset os situationen og haft meget anderledes opgaver. Samarbejdet med Hillerød Kommune har aldrig været mere nærværende end i denne periode.

 

Tak til jer alle for støtte og opbakning til genåbning af Grøn-negadeCentret. Vi passer rigtig godt på hinanden med forsigtig-hedsprincippet og derfor er 2 meters afstanden og 1 person pr. 4 m2 stadig aktuel. Lad os sammen ønske, at vi kan fortsætte med at åbne op for mere og flere. Det vil i hvert fald være det, vores efterår kommer til at bære præg af, om vi kan.
Ligesom mange af jer andre, har jeg selv holdt en anderledes sommerferie i år, men ferien har jeg nydt og arbejdet med ny garage. Jeg har været meget ude at spise og på ture på Sjælland og været sammen med alle mine børn og børnebørn. Jeg er mormor og bedste til 6 børnebørn og skal til januar være bedste til tvillinger – 2 piger. Så Corona-tiden har også gjort noget godt, ligesom dette ordsprog jo er meget aktuelt: ”Elsk mens du tør det - Lev mens du gør det”
Rigtig god august til jer alle.


De bedste hilsner
Anette Høyer
Centerleder                 

Der er kommet nye regler omkring billedsamtykke.  

Med de nye regler, må vi gerne tage oversigtsbilleder, hvor man kan genkende ansigter uden samtykke (f.eks. billeder fra nytårskur eller frivilligfest). Tager man portrætbilleder, eller det der minder om det kræver det stadig samtykke.
Anette Høyer

Udmeldelse af GrønnegadeCentret 2020.

Et medlemskab i GrønnegadeCentret løber for et kalenderår. Udmeldelse skal foretages senest januar i det kommende år og skal ske ved henvendelse i centrets reception. Her vil receptionen sørge for det praktiske. Udmeldelse gælder fra næste kalenderår, dvs. at man ikke får sine penge retur, hvis man udmelder sig i indeværende kalenderår.
Anette Høyer

Skylle-tørre toiletter

I forbindelse med et velfærdsteknologisk projekt i Hillerød Kommune

har vi fået etableret nye skylle-tørre toiletter.

De er nemme at bruge og fungerer som elektronisk toiletpapir.

Du kan dog stadigvæk benyttet toilettet, som du plejer, hvis du ikke ønsker at bruge den nye funktion. Mere information hænger på toilettet og du er velkommen til at kontakte June eller Yvonne.

Askebæger

Efter ønske fra Tovholderne har vi flyttet askebægeret ved hovedindgangen.

Det er uhensigtsmæssigt at der står folk og blokerer foran indgangen.

Askebægeret er sat på væggen ved cykelstativet.

Vi håber, at alle jer der kommer på cykel, stadigvæk kan finde en plads,

samtidig med at folk kan komme til askebægeret.

Ellers henviser vi til askebægeret på udeområdet ved cafeen.

Der er begyndt at blive uddelt parkeringsbøder,

hvis ikke regler overholdes ved parkering 

på Grønneager

Billede af nyt skilt ved parkering ude foran hovedindgang.

Samme skilt er opsat på parkering ved indgang til Yvonne og Junes kontor.

Nyt om Parkering

Driftschef i KAB / Frederiksborg Boligselskab Børge Frisbæk har orienteret GrønnegadeCentret om, at der vil blive etableret P-kontrol på de 8 pladser centret låner ad Grønneager. 
Ordningen blev etableret på initiativ af Bestyrelsen i Boligforeningen, hvorunder Grønneager hører. Baggrunden er, at man vil sikre bebyggelsens beboere P-plads i forbindelse med deres bolig.
Det bliver Cityparkering, der står for kontrollen. 
For at undgå parkeringsbøde ved at benytte en af de 8 pladser, som med skiltning markerer at GrønnegadeCentrets brugere kan benytte disse pladser, skal bilens registreringsnummer ved parkeringens start skrives på en skærm i receptionen.
Det anbefales, at de 8 pladser kun benyttes af de brugere, som planlægger ophold i centret i 4 timer ad gangen eller mere!!
Ordningen er iværksat fra den. 1. juli 2018. 
                                                                                                                                                                                  Centerbestyrelsen Hans Rosenkvist

 

 

 

Udskriv Email