Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

  • Hjem

Vigtig information

Tryk på 'Læs mere' herunder for at se oversigten

Udmeldelse af GrønnegadeCentret 2020.
Et medlemskab i GrønnegadeCentret løber for et kalenderår. Ud-meldelse skal foretages senest januar i det kommende år og skal ske ved henvendelse i centrets reception. Her vil receptionen sørge for det praktiske. Udmeldelse gælder fra næste kalenderår, dvs. at man ikke får sine penge retur, hvis man udmelder sig i indeværende kalenderår.
Anette Høyer

Nyt fra centerleder

25 års jubilæum i næste måned. Der startes snart billetsalg i receptionen, først til vores jubi-læumsfest på rådhuset og derefter til alle arrangementerne i jubilæ-umsugen. Så husk endelig at få jubilæums-avisen, som er spækket med oplysninger og interessante historier.
Tak til redaktionen for det store arbejde og flotte resultat af Grønne-gadeCentrets jubilæumsavis.
Fra sidst i december til midt i marts har mine børn og jeg mange fød-selsdage, der skal fejres - så det er en travl, men hyggelig tid, jeg går i møde når året starter.
Året er godt i gang. Vi startede med vores nytårskur for alle medlem-mer, med et brag af en nytårskoncert. Der er møder, general-forsamlinger, fælles aktiviteter og lidt fester at se frem til.
Vi får også besøg af psykomotoriske studerende i perioden 24. februar til 22 maj. Vi glæder os til at byde dem velkomne.
I uge 7 fra den 10. februar - 12. februar bliver der malet og ordnet lydanlæg i lokalerne A+B+C. Alle aktiviteter, som er involveret bør have fået besked. Åbent hus for motion og dans vil være i uge 8, så det summer af aktivitet i vores GrønnegadeCenter.

Anette Høyer

{slider=I 2020 fylder GrønnegadeCentret 25 år }

Gratis buskørsel til rådhuset
fra GrønnegadeCentret kl. 16.30 på jubilæumsdagen den 17. marts. Der er 50 pladser som udleveres efter ”Først til mølle princippet”.
Billetter kan afhentes i receptionen fra den 4. februar kl. 10.00.
Buskørslen er doneret af Michael Nielsen, Halsnæs Bus. Bestyrelsen

Formanden
Et nyt år står foran os. Heldigvis for det!
Hvad det nye år kommer til at rumme af glæder, oplevelser og sorger, ved vi ikke her ved indgangen - men det gælder nok for os alle: At vi håber på det bedste - at det bliver mindst lige så godt som det gamle år - ja for nogles vedkommende måske at det bliver et meget bedre år end det gamle.
Med vores 60+ livserfaringer har vi lært, at vi ikke udelukkende selv er herre over, hvordan et nyt år forløber. Det går ikke altid, som vi kunne ønske os.
Men heldigvis kan vi hver især være med til at præge årets gang, og dermed gøre vores til, at 2020 bliver et godt nytår. Et vigtigt element i det daglige handler om, at vi trives. Det være sig hjemme, i familien, på arbejdspladsen, i klubben og ikke mindst i GrønnegadeCentret. Vi råder ikke over et trivselsbarometer i centret, men jeg har en klar fornemmelse af, at et meget stort antal af vores medlemmer trives særdeles godt. Det tyder det på, når så mange medlemmer kommer uge efter uge. Trivsel, glæde og samvær med andre er vigtige elementer, når vi skal tager hul på et nyt år - og det er der sikkerhed for at møde i vores dejlige center.
2020 bliver året, hvor vi skal fejre GrønnegadeCentrets 25 år - senere skal vi overvære årets revy og grine, så vi falder ned af stolene. Vi skal også synge og spille, dyrke masser af motion inde og ude, og meget meget mere. Vi har alle noget at se frem til, og jeg ved, at rigtig mange af husets medlemmer og venner vil gøre deres yderste for at sikre den gode trivsel.
Jeg vil hermed gerne have lov at takke alle frivillige og tovholdere, medarbejdere og centerbestyrelse for et super dejligt samarbejde i det gamle år - og samtidig ønske alle medlemmer et godt og lykkebringende nytår 2020.

Erik Ingerslev

 

Skylle-tørre toiletter

I forbindelse med et velfærdsteknologisk projekt i Hillerød Kommune

har vi fået etableret nye skylle-tørre toiletter.

De er nemme at bruge og fungerer som elektronisk toiletpapir.

Du kan dog stadigvæk benyttet toilettet, som du plejer, hvis du ikke ønsker at bruge den nye funktion. Mere information hænger på toilettet og du er velkommen til at kontakte June eller Yvonne.

Askebæger

Efter ønske fra Tovholderne har vi flyttet askebægeret ved hovedindgangen.

Det er uhensigtsmæssigt at der står folk og blokerer foran indgangen.

Askebægeret er sat på væggen ved cykelstativet.

Vi håber, at alle jer der kommer på cykel, stadigvæk kan finde en plads,

samtidig med at folk kan komme til askebægeret.

Ellers henviser vi til askebægeret på udeområdet ved cafeen.

Der er begyndt at blive uddelt parkeringsbøder,

hvis ikke regler overholdes ved parkering 

på Grønneager

Billede af nyt skilt ved parkering ude foran hovedindgang.

Samme skilt er opsat på parkering ved indgang til Yvonne og Junes kontor.

Nyt om Parkering

Driftschef i KAB / Frederiksborg Boligselskab Børge Frisbæk har orienteret GrønnegadeCentret om, at der vil blive etableret P-kontrol på de 8 pladser centret låner ad Grønneager. 
Ordningen blev etableret på initiativ af Bestyrelsen i Boligforeningen, hvorunder Grønneager hører. Baggrunden er, at man vil sikre bebyggelsens beboere P-plads i forbindelse med deres bolig.
Det bliver Cityparkering, der står for kontrollen. 
For at undgå parkeringsbøde ved at benytte en af de 8 pladser, som med skiltning markerer at GrønnegadeCentrets brugere kan benytte disse pladser, skal bilens registreringsnummer ved parkeringens start skrives på en skærm i receptionen.
Det anbefales, at de 8 pladser kun benyttes af de brugere, som planlægger ophold i centret i 4 timer ad gangen eller mere!!
Ordningen er iværksat fra den. 1. juli 2018. 
                                                                                                                                                                                  Centerbestyrelsen Hans Rosenkvist

 

 

 

Udskriv Email