EKSTRA: Vigtig information

1. december 2021 Vigtig Information for nye og gamle medlemmer fra bla. centerleder og bestyrelsen

Nyt fra centerleder
Kære alle
December er jo julemåneden og der er pyntet op i GrønnegadeCentret. Jeg glæder mig til, at vi i år kan holde vores julefrokoster i uge 50.
Vi tager snart hul på et nyt år i centret, hvor vi traditionen tro afholder nytårskur for vores medlemmer. Vi skåler nytåret ind med cham-pagne fredag den 7. januar 2022 kl. 10.00.
Men først har vi hele den hyggelige december foran os, fyldt med nisser, julelys, gløgg og julemad. Selv holder jeg jul med tvillinge-pigerne, som kom til verden lige før jul sidste år og deres familie.
Tak til jer alle for endnu et år, fyldt med varme, aktiviteter og værtskab. Tak til alle jer, der hver især byder ind med det I kan. Tak til frivilligheden i GrønnegadeCentret. Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Et stort nytårskram til jer alle.

OBS

GrønnegadeCentret åbner igen på mandag den 29. november kl. 9.00. Som I alle ved, er der kommet nye restriktioner.

Ud fra de meldinger vi har nu, skal der vises coronapas i GrønnegadeCentret fra mandag den 29. november.

Det gør vi på den måde, at alle tovholdere ser Coronapas i den aktivitet, at I har. Andre besøg som billard, besøg i huset og i cafeen, vil receptionen se coronapas.

Vi skal ikke bruge mundbind endnu, ud fra de meldinger vi har fået nu.

De bedste hilsner Anette Høyer, centerleder.        

Nye motionshold aften
Har du selv lyst eller kender du nogen, som stadig er på arbejds-markedet, der kunne tænke sig, at dyrke motion i motionsrummet om aftenen? Der er startet 2 nye motionshold om aftenen fra kl. 17.00 -18.30 både tirsdag og onsdag.  Der er mulighed for at oprette nye hold og tilslutte sig de etablerede hold ved at henvende sig til Flemming Will, tlf. 23 61 26 95.

Nyt darthold
Vil snart starte tirsdag aften fra kl. 17.00. Vil du have mere at vide eller tilmelde dig, kan du kontakte Trevor Davison, 20 11 57 08.
Anette Høyer

Formanden
2021 - et usædvanligt år i GrønnegadeCentret er ved at rinde ud. Det startede med nedlukning i næsten 5 måneder – for så i juni at blive genåbnet lidt efter lidt hen over sommeren.
Med kommunens tildeling af midler fra statens ensomhedspulje har GC. stået bag en lang række arrangementer til gavn og glæde for Hillerøds seniorer Vi har endnu ikke tal på hvor mange der gennem 2. halvår har deltaget inklusiv egne medlemmer, men stort set alle arrangementer har været fyldt op. En kæmpe indsats fra vores frivillige medlemmer ligger bag og tusinde tak for det. Man kan kun blive stolt over at være en del af et aktivitetscenter der kan planlægge, tilrettelægge og gennemfører så mange arrangementer på så kort en tid. Der kan spores en meget stor begejstring blandt de mange der har deltaget i de forskelligartede arrangementer og hvad der er nok så positivet er at vi kan registrerer en medlemstilgang i 2. halvår på op mod 200.
De mange nye med¬lemmer skal finde sig godt tilrette fra start.Derfor har vi sat fokus på det gode værtskab gennem afholdelse af  
2 workshops med deltagelse af ca. 70 frivillige, tovholdere, med-arbejdere og bestyrelsen. Ud over nogle gode værktøjer vi kan anvende i det daglige, blev der med ud¬gangspunkt i deltagernes input begået en sang om det gode værtskab som vi fremover kan glæde os til at synge i festlige lag.
Jul og nytår nærmer sig hastigt og vi kan krydse fingre for at vi i år kan fejre det i centret noget mere end vi fik mulighed for sidste år.
På bestyrelsens vegne vil jeg rette en stor tak til alle medlemmer for jeres trofasthed, udholdenhed og opbakning til centret. Tak til alle med¬arbejdere, frivillige og tovholdere fordi I bliver ved med at få centret til at være det bedste sted at mødes for alle 60+ i Hillerød.
Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle.
Erik Ingerslev

Der er kommet nye regler omkring billedsamtykke.  

Med de nye regler, må vi gerne tage oversigtsbilleder, hvor man kan genkende ansigter uden samtykke (f.eks. billeder fra nytårskur eller frivilligfest). Tager man portrætbilleder, eller det der minder om det kræver det stadig samtykke.
Anette Høyer

Udskriv Email

Hovedmenu

Søg på hjemmesiden

Tilmeld nyhedsbrev

Køn
Interesser