Skip to main content

Indlæg til hjemmeside og blad

Indlæg til blad og hjemmeside, skal være i wordformat eller mailtekst og gerne med billeder (ikke billeder fra nettet). Husk dato og pris hvis det er et arrangement samt om det kun er for medlemmer. Bladet er først og fremmest for centrets medlemmer, men også centrets ansigt udadtil. Indlæg skal holdes i en positiv tone og bladet er ikke et debatblad mellem medlemmerne.

Indlæg til bladet må helst kun fylde 1 side (hjemmesiden har ingen begrænsninger), medmindre andet er aftalt. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i og evt forkorte indlæg, tilføje eller ændre overskrift. Sproglig og grammatisk korrektur foretager redaktionen altid. 

Ændrer vi betydeligt i et indlæg, prøver vi at kontakte forfatteren, så vidt det er muligt i forhold til tidsfrister.
Nogle indlæg, hvor det ikke handler om arrangementer mm, kommer i bladet så snart der er plads.

 

Tilbage til toppen