Skip to main content

Centerbestyrelsen

Annette Deleuran

Annette Deleuran

Formand for bestyrelsen

formand for kommunikationsudvalg

Karsten Fog-Petersen

Karsten Fog-Petersen

Næstformand for bestyrelsen

Formand for aktivitetsudvalget

Flemming Skovbye

Flemming Skovbye

Bestyrelsesmedlem

Formand for teknikudvalg

Med i daglig drift

Knud Bille

Knud Bille

2. Suppleant for bestyrelsen

Med i kommunikationsudvalg med særligt ansvar for hjemmesiden

 

Erik Hansen

Erik Hansen

1. suppleant for bestyrelsen

Formand for daglig drift

Alice Olesen

Alice Olesen

Kasserer

Formand for økonomi- og fondsudvalg

Lone Nielsen

Lone Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Formand for indre og ydre miljøudvalg

Knud List Larsen

Knud List Larsen

Bestyrelsesmedlem som repræsentant for seniorråd

Anette Høyer

Anette Høyer

Centerleder

ikke med i bestyrelsen

Forretningsudvalg

Hans Rosenkvist

Hans Rosenkvist

Formand for oplysningsudvalget

ikke med i bestyrelsen og refererer til Seniorrådet

 

Else Flydal

Else Flydal

Referent

ikke med i bestyrelsen

 

 

 

 

Tilbage til toppen