Skip to main content

Hvor kan tovholderne hente hjælp?

Hvor kan tovholderne hente hjælp?
Alle tovholdere indbydes to gange om året til et fællesmøde. Formålet med disse møder er at inspirere tovholderne i deres daglige virke og give dem mulighed for gensidige drøftelser og inspiration. På møderne præsenteres også evt. nye tiltag i GrønnegadeCentret.
De fælles tovholdermøder holdes typisk i april og november måned. Indbydelse til møderne sendes pr. mail direkte til samtlige tovholdere.
Der udarbejdes hvert år en årskalender med datoerne for samtlige aktiviteter, vi kalder kalenderen et årshjul. Årshjulet udleveres til alle tovholdere.
Tovholderne er altid velkomne til at hente hjælp og inspiration hos Centerleder Anette Høyer eller i bestyrelsen fx hos bestyrelsens aktivitetsansvarlige eller i receptionen.
Første møde med nye medl

Tovholder-Håndbog

Tilbage til toppen