Skip to main content

Rekvisitter og forbrugsmaterialer Forsikringsforhold

Rekvisitter og forbrugsmaterialer
Rekvisitter og udstyr, som benyttes til de faste aktiviteter, kan efter forudgående aftale herom med Centerleder Anette Høyer opbevares i kælderen i GrønnegadeCentret.
Aktiviteter som har behov for særligt udstyr, som ikke allerede findes i GrønnegadeCentret, kan søge Bestyrelsen og Centerlederen om midler til anskaffelse af sådant udstyr.
Foreningerne og deres tovholderne er også velkomne til selv at søge om økonomisk støtte hos div. fonde. Blot beder vi om at alle fondsansøgninger før fremsendelse koordineres med centerbestyrelsens kasserer.

Forsikringsforhold
Alle rekvisitter og alt udstyr, som forefindes i og ejes af GrønnegadeCentret, er omfattet af en løsøreforsikring tegnet af Hillerød Kommune.
Rekvisitter og udstyr, som opbevares i GrønnegadeCentret, men som ikke ejes af GrønnegadeCentret, men ejes af foreninger eller privatpersoner, er ikke omfattet af GrønnegadeCentrets løsøreforsikring.

Tovholder-Håndbog

Tilbage til toppen