Skip to main content

Forretningsudvalg

Forretningsudvalg

Kommissorium

Forretningsudvalget er nedsat af Centerbestyrelsen.


  1. Opgaver

Forretningsudvalget har til formål:

- at tage beslutninger i akutte sager.

  1. Sammensætning, mødeaktivitet m.m.

Forretningsudvalget består af Centerbestyrelsens formand, næstformand, kasserer og centerleder.

Formanden indkalder forretningsudvalget og informerer efterfølgende bestyrelsen med et kort referat.

Udvalget holder møder ved akutte behov.

3 Ansvar og kompetence

Forretningsudvalget er ansvarlig overfor Centerbestyrelsen.

 

Besluttet af centerbestyrelsen          December 2020

 

Tilbage til toppen