Skip to main content

Udvalg vedrørende daglig drift

Kommissorium

Udvalget vedrørende daglig drift er nedsat af centerbestyrelsen.

  1. OPGAVER

Udvalget vedr. daglig drift har følgende opgaveområder:

- at vurdere og tage initiativer omkring opgaver inden for følgende frivillig-områder: reception, rengøring og café.

- at fremme afklaring af vanskeligheder / problemer/ nye løsninger inden for de nævnte frivillig-områder i tæt samarbejde med Centerlederen og Cafélederen.

- at assistere og samarbejde med arbejdsgrupper, som måtte være etableret for nye indsatser omhandlende de nævnte frivillig-områder i tæt samarbejde med Centerlederen og Cafelederen.

- at fremme rekruttering af nye frivillige i tæt samarbejde med Centerlederen og Cafelederen.

  1. SAMMENSÆTNING OG MØDEAKTIVITET

Udvalgets formand rekrutteres blandt Centerbestyrelsens medlemmer og suppleanter og udpeges på førstkommende centerbestyrelses møde efter den årlige generalforsamling.

Udvalgets medlemmer består som minimum af Udvalgets formand, Centerlederen, Cafélederen. Øvrige medlemmer og antal udpeges af udvalgsformanden blandt centrets medlemmer.

Ad hoc kan andre interessenter inddrages.

Udvalget kan uddelegere konkrete opgaver arbejdsopgaver til øvrige medlemmer i centret.

Udvalget holder møder efter behov. Der udarbejdes kort referat til internt brug.

  1. ANSVAR OG KOMPETENCE

Udvalget for daglig drift er ansvarlig over for Centerbestyrelsen.   

Udvalget samarbejder med andre udvalg ved tværgående opgaver.

Udvalgsformanden informerer løbende Centerbestyrelsen.

Udvalgsformanden koordinerer indsatsen omkring de anførte opgaveområder i tæt samarbejde med Centrets leder.

Udvalgsformanden er ansvarlig for orientering om udvalgets arbejde på den årlige generalforsamling.

Besluttet af Centerbestyrelsen              December 2020  

Dokumenter vedrørende daglig drift

Tilbage til toppen