Skip to main content

Arrangementsudvalg

Kommissorium

Arrangementsudvalget er nedsat af Centerbestyrelsen.

  1. OPGAVER

Arrangementsudvalget har følgende opgaveområder:

- forestå planlægning og prioritering af arrangementer, der iværksættes af GrønnegadeCentrets medlemmer og afvikles i GrønnegadeCentrets regi.

- forestå afklarende koordinering med andre arrangører om tidspunkt og indhold for andre aktørers aktiviteter for at sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af lokaler, samt sikre bedst mulig tilrettelæggelse og afvikling af de forskellige arrangementer i GrønnegadeCentret. 

- udarbejde forslag til administrative procedurer, der sikrer de nødvendige forretninger (d.v.s. reservationer af lokaler, aftaleindgåelser, salg af billetter m.m.) afregning og regnskabsaflæggelser.

- assistere medlemmer med flere, der ønsker at tage initiativ og gennemføre arrangementer i GrønnegadeCentrets regi.

- assistere arbejdsgrupper, som måtte være etableret for nye initiativer indenfor arrangementsområdet.

- arrangere rejser og udflugter i GrønnegadeCentrets regi.

  1. SAMMENSÆTNING OG MØDEAKTIVITET

Formanden for udvalget rekrutteres blandt Centerbestyrelsens medlemmer og suppleanter og udpeges på første bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling.

Udvalgets medlemmer og antal udpeges af udvalgsformanden blandt centerets medlemmer.

Ad hoc kan andre interessenter inddrages.

Udvalget kan uddelegere konkrete arbejdsopgaver til øvrige medlemmer i centret.

Udvalget holder møder efter behov. Der udarbejdes kort referat til internt brug.

  1. ANSVAR OG KOMPETENCE

Arrangementsudvalget er ansvarlig over for Centerbestyrelsen.   

Udvalget samarbejder med andre udvalg ved tværgående opgaver.

Udvalgsformanden informerer løbende Centerbestyrelsen.

Formanden koordinerer indsatsen omkring de anførte opgaveområder i tæt samarbejde med Centrets leder.

Udvalgsformanden er ansvarlig for orientering om udvalgets arbejde på den årlige generalforsamling.

Besluttet af Centerbestyrelsen          December 2020  

Arrangementsudvalgets dokumenter

Tilbage til toppen